Bì nhựa đựng nhãn, bảng tên A4, A5, A6 chống tĩnh điện

Bì nhựa đựng nhãn, bảng tên A4, A5, A6 chống tĩnh điện / Card case Antistatic A4/ Card case ESD A4 Bao gồm các kích thước: A4 - A5 - A6. Bì nhựa đựng nhãn, bảng tên A4, A5, A6 chống tĩnh điện được thiết kế để thay đổi các sản phẩm bì nhựa, bì đựng nhãn thông thường nhằm đảm bảo loại bỏ các yếu tố p ...Read more
Giá thỏa thuận


  • Thông số kỹ thuật sản phẩm

Bì nhựa đựng nhãn, bảng tên A4, A5, A6 chống tĩnh điện / Card case Antistatic A4/ Card case ESD A4 Bao gồm các kích thước: A4 - A5 - A6.

Bì nhựa đựng nhãn, bảng tên A4, A5, A6 chống tĩnh điện được thiết kế để thay đổi các sản phẩm bì nhựa, bì đựng nhãn thông thường nhằm đảm bảo loại bỏ các yếu tố phát sinh tĩnh khỏi môi trường chống tĩnh điện

Sản phẩm tương tự