Tệp kẹp tài liệu chống tĩnh điện

Tệp kẹp tài liệu chống tĩnh điện, file lá kẹp tài liệu chống tĩnh điện. Tẹp kẹp tài liệu chống tĩnh điện gồm 2 màu: trắng trong và hồng. Việc sử dụng các sản phẩm chống tĩnh điện là cần thiết để đảm bảo việc xây dựng và duy trì môi trường chống tĩnh điện an toàn.  ...Read more
Giá thỏa thuận


  • Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tệp kẹp tài liệu chống tĩnh điện, file lá kẹp tài liệu chống tĩnh điện. Tẹp kẹp tài liệu chống tĩnh điện gồm 2 màu: trắng trong và hồng.

Việc sử dụng các sản phẩm chống tĩnh điện là cần thiết để đảm bảo việc xây dựng và duy trì môi trường chống tĩnh điện an toàn. 

Sản phẩm tương tự