Chuột máy tính chống tĩnh điện

Chuột máy tính chống tĩnh điện, sử dụng rộng rãi trong ngành điện tử, hóa dầu, đặc biệt là môi trường nhạy cảm tĩnh điện - Antistatic area. Chuột chống tĩnh điện 2 loại: Có dây - Và không có dây. ESD & cleanroom cung cấp sản phẩm phù hợp với các nhu cầu sản phẩm của khách hàng ...Read more
Giá thỏa thuận


  • Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chuột máy tính chống tĩnh điện, sử dụng rộng rãi trong ngành điện tử, hóa dầu, đặc biệt là môi trường nhạy cảm tĩnh điện - Antistatic area.

Chuột chống tĩnh điện 2 loại: Có dây - Và không có dây.

ESD & cleanroom cung cấp sản phẩm phù hợp với các nhu cầu sản phẩm của khách hàng

Sản phẩm tương tự